Thời gian làm việc

Thứ Hai đến Thứ Bảy; trừ ngày lễ, Tết

SÁNG

8:00-8:10: Thể dục buổi sáng

8:10-8:20: Họp đầu giờ

8:20-9:50: Làm việc

9:50-10:05: Nghỉ giải lao

10:05-12:00: Làm việc

CHIỀU

13:00-14:30: Làm việc

14:30-14:45: Nghỉ giải lao

14:45-16:15: Làm việc + Liên hệ khách hàng

16:15-16:45: Đào tạo nội bộ

16:45-16:55: Họp cuối ngày

16:45-17:00: Vệ sinh nơi làm việc

Tong leng: 7:30 -17:00 ngày thứ 7 hàng tuần

Nghỉ lễ, tết năm 2022

Tết Dương lịch: 01 ngày

Tết Âm lịch: 05 ngày;

Ngày Chiến thắng: 01 ngày (30/4/2022);

Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (1/5/2022

Quốc khánh: 04 ngày

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày

Last updated