An toàn vận hành nồi hơi

Mục tiêu khóa học

  1. Biết cách thực hiện các yêu cầu pháp lý về việc sử dụng an toàn nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực tại các nhà Doanh nghiệp.

  2. Xác định các rủi ro khi vận hành nồi hơi và thiết bị chịu áp lực sử dụng nồi hơi và các thiết bị áp lực an toàn

  3. Hỗ trợ Người Vận hành nồi hơi một cách hiệu quả khi vận hành thiết bị tại nhà máy

  4. Hiểu về các phương pháp và kỹ năng đào tạo có sự tham gia của học viên để đào tạo các nhóm học viên khác nhau như công nhân hay các cấp quản lý

  5. Trang bị cho học viên các kỹ năng nhận diện rủi ro và các biện pháp ngăn ngừa trong việc sử dụng hóa chất máy móc thiết bị nồi hơi bảo hộ lao động an toàn điện cháy nổ

  6. Đặc biệt học viên có cơ hội Thực hành Đào tạo An toàn vệ sinh lao động và được phản hồi từ giảng viên và các học viên các khác

Đối tượng

Người Vận hành nồi hơi

Quản lý hay nhân viên phụ trách an toàn vệ sinh lao động Nhà máy, Doanh nghiệp

Quản lý hai nhân viên nhân sự có trách nhiệm đào tạo tại nhà máy

Nội dung chính

  • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn và các quy định khác liên quan đến việc sử dụng nồi hơi an toàn tại nhà máy các tiêu chuẩn và quy định

  • Quản lý nồi hơi và các thiết bị chịu áp lực tại các nhà Doanh nghiệp.

  • Truyền thông hiệu quả

Thời gian và phương thức đào tạo

Đào tạo trực tuyển trên hệ thống của EHS: TẠI ĐÂY

Đăng ký

Liên hệ trực tiếp hotline: 1900.6987 để đươc hỗ trợ

hoặc điền thông tin vào form đăng ký: TẠI ĐÂY

Last updated