Giảng viên An toàn vệ sinh lao động

Chương trình được thiết kế dựa trên thông tư thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Mục tiêu khóa học

  1. Giúp học viên hiểu rõ luật an toàn vệ sinh lao động và các nghị định liên quan về an toàn vệ sinh lao động và việc vận dụng luật và các nghị định này của các nhà máy

  2. Hiểu về các phương pháp và kỹ năng đào tạo có sự tham gia của học viên để đào tạo các nhóm học viên khác nhau như công nhân hay các cấp quản lý

  3. Trang bị cho học viên các kỹ năng nhận diện rủi ro và các biện pháp ngăn ngừa trong việc sử dụng hóa chất máy móc thiết bị nồi hơi bảo hộ lao động an toàn điện cháy nổ

  4. Đặc biệt học viên có cơ hội Thực hành Đào tạo An toàn vệ sinh lao động và được phản hồi từ giảng viên và các học viên các khác

Đối tượng

Người làm công tác An toàn vệ sinh lao động của Nhà máy, Doanh nghiệp

Quản lý hay nhân viên phụ trách an toàn vệ sinh lao động

Quản lý hai nhân viên nhân sự có trách nhiệm đào tạo tại nhà máy

Nội dung chính

  • Hệ thống chính sách, pháp luật về An toàn vệ sinh lao động

  • Nghiệp vụ công tác An toàn vệ sinh lao động

  • Huấn luyện chuyên ngành

  • Kỹ năng huấn luyện

Thời gian và phương thức đào tạo

Thời gian: theo lịch đào tạo của đơn vị tổ chức

Phương thức đào tạo: Tích hợpTrực tiếp; trực tuyến và đào tạo trên hệ thống của EHS

Đăng ký

Liên hệ trực tiếp hotline: 1900.6987 để đươc hỗ trợ

hoặc điền thông tin vào form đăng ký: TẠI ĐÂY

Last updated