Quên mật khẩu

Bước 1: Bấm vào Quên mật khẩu

Bước 2: Nhập e-mail đã đăng ký và bấm nút gửi

Bước 4: Mở e-mail, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để tạo mật khẩu mới

Last updated