Kích hoạt khóa học

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống EHS

Bước 2: Chọn vào phần " KÍCH HOẠT KHÓA HỌC"

Bước 3: Nhập mã kích hoạt khóa học

Lưu ý: Mỗi mã chỉ được sử dụng 1 lần - khi nhập mã xong chọn nút " KÍCH HOẠT"

Bước 4: Vào phần " VÀO HỌC" để tham gia khóa học

  • Để tham gia khóa học mà bạn đăng ký thì hãy chọn vào phần Vào học. Chọn khóa học mà mình đã đăng ký và tham gia học

CHÚC ANH/CHỊ HỌC TẬP THÀNH CÔNG !

Last updated