Tài khoản doanh nghiệp

Dùng cho doanh nghiệp chuyển khoản

DOANH NGHIỆP CHUYỂN KHOẢN

Số tài khoản: 0331000447864

Tên tài khoản: CT CO PHAN EHS (CÔNG TY CỔ PHẦN EHS)

Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK)

Chi nhành: SAI GON (Sài Gòn)

Địa chỉ chi nhánh: 69 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Swift code: BFTVVNVX033

THÔNG TIN TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP

Last updated